DEN GRØNNE KØBMAND

DET GRØNNE KØKKEN

ØKOLOGISK GARTNERI

Forsiden

 

DRIVHUSET

 

 

 

 

 
I 1981 startede Drivhuset, som et økologisk gartneri med 12 tønder land med udsigt til Limfjorden.

Vi var med til at starte økologisk landsforening, som senere blev statsanerkendt og
EU-godkendt. 

I 1982 var høstudbyttet så stort, at vi begyndte at sælge vor produkter i grønsagskasser, på vareture og i Skive, Adelgade 14 i Hartmans Gård hver torsdag og køre varetur til Århus og Randers.
I 1993 udviddede vi vareturen til Viborg, Hobro og Ålborg. 
I 1994 indrettede vi et vegetar køkken der fremstiller festmiddage og dybfrosne færdigretter.
I 2004 blev den Buddhistiske fredsstupa indviet og naturcampingpladsen taget i brug.
I 2006 blev Drivhusets Cafe indviet og Cafefredage bliver den ny aktivitet til sommer. 

Direktoratet for Fødevareerhverv godkender hvert år dyrknings- og produktionsmetoderne på markerne.

Levnedsmiddelkontrollen i Viborg kontrollerer og analyserer madvarerne fra Drivhusets Grønne Køkken.

Se Rapport

Aalestrup kommune og Hobro Politi har givet spiritusbevillingen til Fredagscafeen