JOB STILLING ARBEJDE

DET GRØNNE KØKKEN

ØKOLOGISK GARTNERI

Forsiden

 

DRIVHUSET

 

 

 

 

 
lørdag d.3.2.kl.10-11.30
slow yoga med Elsebeth. tilmelding 98645655 pris 50 kr til rumopvarmning

lørdag d.3.2.kl.16
forberedelse til Phowa med claus, træning i fremsigelse af "Om ami dewa hri"

lørdag d.3.2.kl.17.
Træning i Phowa, for folk, dr har gennemført et fuldt kursus. claus vil guide

torsdag d.8.2.24 kl. 20 Mahakala sluttes
fredag d.9.2.kl.10 til søndag 11.2. kl. 16
De 2 Karmapaer har bedt os om at lave Kongen af ønskebønner, Diamantsindsmeditation og
genoprettelse af Bodhisattvaløftet. Hver dag kl.10+14+16

lørdag d.10.2.24.kl.19
Generalforsamling ifølge vedtægterne, herunder punktet evetuelt med "SANGHA MØDE" kl. ca 20 evt. på zoomlørdag d.2.3.kl.16
forberedelse til Phowa med claus, træning i fremsigelse af "Om ami dewa hri"

lørdag d.2.3.kl.17.
Træning i Phowa, for folk, dr har gennemført et fuldt kursus. claus vil guide

fredag d.8.3.kl.19
fejring af kvindernes dag ved læsning af Kongen af ønskebønner og hyldest til alle vor mødre

fredag d.22.3.kl.18 til d.24.3.kl.16.
Sindstræning med Kunchok, forsættelse af kurset fra 2023
pris 1200 kr. tilmelding 98645655

lørdag d.6.4.kl.10-11.30
slow yoga med Elsebeth. tilmelding 98645655 pris 50 kr til rumopvarmning

lørdag d.6.4.kl.16
forberedelse til Phowa med claus, træning i Om ami dewa hri. tilmelding 98645655

lørdag d.6.4.kl.17.
Træning i Phowa, for folk, dr har gennemført et fuldt kursus. claus vil guide. tilmelding 98645655

fredag d.12.4.kl.18 til søndag d.14.4. kl.16
Kursus i Templet i Yoga, Sindstræning og mandlavning med Eva, Michael og claus,
Retreat hvor du oplevere en herlig vekselvirkning mellem nogle fysiske øvelser,
der gør kroppen smidig, sindet og psyken frisk, frejdig og frydefuld og maven behagelig let af vegetarmad.
Pris 3300 kr. tilmelding 98645655 ell. 22666653

fredag d. 19.4 kl.18 til søndag d. 21.4 kl. 16
Medicin Buddha praksis, egen healing af sygdomme, vi vil fremige mantraet og fordybe os.
Pris 1100 claus vil guide og tilmedlding 98645655

lørdag d.4.5.kl.10-11.30
slow yoga med Elsebeth. tilmelding 98645655 pris 50 kr til rumopvarmning

lørdag d.4.5.kl.16
forberedelse til Phowa med claus, træning i fremsigelse af "Om ami dewa hri"

lørdag d.4.5.kl.17.
Træning i Phowa, for folk, dr har gennemført et fuldt kursus. claus vil guide

søndag d.12.5.2024.kl.10
fejring af mødrenes dag ved læsning af Buddha meditationen, Kongen af ønskebønner og hyldest til alle vor mødre

Sommerkursus med Phowa, Yoga academy og indvielse af de 8 stupaer ca 23.6 til 8.7.24
Ring 98645655 eller skriv hvis du har lyst til lidt af ovenstående:

.  
1981 startede Drivhuset, som et økologisk gartneri med 12 tønder land med udsigt til Limfjorden. Vi var med til at starte økologisk landsforening. 
I 1982 var høstudbyttet så stort, at vi begyndte at sælge vor produkter i grønsagskasser, på vareture og i Skive, Adelgade 14 i Hartmans Gård hver torsdag. 

I 1989 gav Hannah oh Lama Ole Nydahl de første oplysninger om Buddha og Buddhismens muligheder

I 1994 indrettede vi et vegetar køkken der fremstiller festmiddage og dybfrosne færdigretter.
I 2004 blev den Buddhistiske fredsstupa indviet og naturcampingpladsen taget i brug.
I 2006 blev Drivhusets Cafe indviet og Cafefredage bliver den ny aktivitet til sommer. 

Direktoratet for Fødevareerhverv godkender hvert år dyrknings- og produktionsmetoderne på markerne.

Levnedsmiddelkontrollen i Viborg kontrollerer og analyserer madvarerne fra Drivhusets Grønne Køkken.

Aalestrup kommune og Hobro Politi har givet spiritusbevillingen til Fredagscafeen