Tibetansk medicin

dansktalende læge

foredrag om medicin ved Bhuti Losang

Forsiden

 

 DRIVHUSET

 

 

 

 

 

er vært ved læge Bhuti Losangs besøg 9. og 10 november2019

Foredag i templet lørdag d. 9.11 kl. 19.30 OM TIBETANSK MEDICIN, SE TEKSTEN HERUNDER.

Konsultation 525 kr, husk urinprøve, og bestil tid til lørdag eftermiddag eller søndag formiddag
 


 Tibetansk Medicin:

Inden for tibetansk medicin er der to koncepter: Forståelse og anvendelse. 

Forståelse beskrives i fire punkter:

1.      
Forholdet mellem krop og sind undersøges i tre aspekter: Naturen af forbindelsen mellem krop og sind mellem undfangelse og fødsel, gennem livet og ved døden.

2. Årsager til sygdomme og betingelser for udbrud af sygdomme.

3.      Fire grundlæggende helbredelsesmetoder: kost, opførsel, urter og yderligere helbredelsesmetoder, der oversættes bogstaveligt som ”at ændre” på tibetansk.

4.      Forståelsen af lægen selv, hans syn, meditation og opførsel.

Hvad angår tiden mellem undfangelse og fødsel, mener buddhister, at der har været tidligere liv, og at synet i og kvaliteten af det nye liv afhænger af vores karma fra tidligere liv. Hvis vi har opført os overvejende positivt, er resultatet behagelige betingelser i det næste liv, mens ødelæggende handlinger resulterer i fødsel under ubehagelige betingelser.

Livets oprindelse beskrives som den ”12-leddede årsagskæde”, som fører til en eksistens med tilknytning set i kredsløbet i ”Livets Hjul”. De tolv trin starter med uvidenhed ud af hvilken springer vaner, som danner basis for bevidsthed, der gør at man er bevidst om en selv og andre/andet . De andre trin er sanseindtryk, kontakt, følelse, trang, tilknytning, tilblivelse, fødsel og alderdom og død. Reinkarnation finder sted i forhold til denne model.

Livet skabes gennem denne proces i følge med de fem elementer: jord, vand, ild, luft og rum. Den fysiske krop bliver til gennem forbindelsen mellem den ”røde essens” og den ”hvide essens” fra henholdsvis moderen og faderen. Disse essenser (tib: thighle) udgør som følge af deres egen natur de fem elementer. Oven i dette findes der for hvert af de fem elementer en tilsvarende energivind, som på tibetansk kaldes ”lung” eller ”prana” på sanskrit. Lung oversættes ofte med ”energivind”, og dets mening er blot ”vind”. På denne måde findes der en energivind for jord, vand, ild, vind og luft.

Tre elementer er forbundet ved undfangelsen: Moderen og faderens hvide og røde essens, som er de fem elementers natur, bevidstheden der kommer fra bardoen, tilstanden mellem død og genfødsel og endelig den ”karmiske energivind”. Der skelnes mellem visdomsvind og karmisk vind. Dette er beskrivelsen af en mere raffineret del af processen, som ellers også ofte omtales som mødet mellem den røde og den hvide essens.

Efter undfangelsen vokser fostret uge for uge under indflydelse af karmiske energivinde. Buddha selv gav specifikke belæringer om denne proces i sutraen Gawo Namschug. Forklaringer kan også findes i tekster, som beskriver grundskolen (tib: ngøndro) såvel som i "The Jewel Ornament of Liberation" af Gampopa. Der gives identiske belæringer om denne beskrivelse af livets oprindelse i alle tibetanske skoler.

Forbindelsen mellem kroppen og sindet gennem livet beskrives på den måde, at kroppen er afhængig af de fem elementer, og at kroppens tilstand bestemmes af tre faktorer, som på tibetansk kaldes ”lung, tripa og bekän”, ofte oversat som ”luft, galde og slim”. Når luft, galde og slim, hver med fem underopdelinger, balancerer i harmoni med hinanden, oplever vi velvære, og ellers sygdom. På det åndelige plan kan de tre understøttes af begær (lung), vrede (tripa) og uvidenhed (bekän).

Dødsprocessen beskrives på den måde, at elementerne, kroppens grundlæggende bestanddele, opløses og mister deres kraft. De indledende tegn på døden, som kan forekomme i virkeligheden eller i drømme, beskrives. Disse tegn beskrives ikke kun inden for den tibetanske medicins rammer, men også i mange andre bøger, såsom værker af Raga Azi, som på tibetansk bærer titlen ”Ritrö”. De bliver også beskrevet i Bardo Thödol, kendt i vesten som Den Tibetanske Dødebog.

Inden for tibetansk medicin definerer man tre årsager til sygdomme: Karma fra tidligere liv, dårlige levevilkår  og en kombination af karma og dårlige levevilkår. Hvis nogen har god karma fra tidligere liv, bliver han eller hun født ind i en familie med gode gener med et godt helbred og bliver kun sjældent syg. Levevilkår er afhængige af faktorer såsom næring, livsstil, hygiejne osv.

Hvordan kan man fastslå, om en sygdom er karmisk betinget? Vi kan antage, at karma er hovedårsagen, når nogen bliver syg ved den letteste provokation tilsyneladende uden grund. Buddha forklarede, at alle vores handlinger har en konsekvens svarende til handlingens natur. Alle kan observere denne effekt, ikke i forhold til tidligere liv, men ved at lægge mærke til hvordan negative vaner og mønstre i de tidlige år af livet har bragt vanskeligheder med sig. Men ikke alle sygdomme opstår på grund af karma. Bestemte levevilkår kan også føre til sygdomme, som for eksempel madforgiftning. Kombinationen af karma og bestemte levevilkår ses når levevilkårene ikke er optimale og betingelserne sammen med karmaen fremkalder sygdommen.

Fysiske sygdomme beskrives enten som selv-begrænsende sygdomme, som vi kommer os over uden behandling eller som sygdomme, der fører til døden, hvis de ikke behandles. En tredje slags sygdom menes at blive fremkaldt af forstyrrende energier, kaldet ”dæmoner”, som er almindelige i Himalaya-regionen, og som kun kan helbredes med en bestemt slags ritual. Endelig opstår nogle sygdomme af karmiske årsager, som der ikke findes behandlinger for. Herudover beskrives psykiske sygdomme, herunder tilstande af total bevidstløshed (koma) og tilstande af glemsomhed eller manglende evne til at genkende folk eller finde vej. Den anden type er den vi i vesten betragter som ”rigtig” sygdom, såsom psykose. Anvendelsen af helbredende metoder, ernæring og medicin er baseret på den tibetanske skelnen mellem seks forskellige smags-retninger. De omfatter sød, sur, salt, varm, skarp og bitter. Disse smagsindtryk har otte forskellige effekter, udover at tre af dem har med fordøjelsen at gøre. Beskrivelsen af de seks forskellige smagsindtryk er forbundet med de fem elementer; man oplever en bestemt smag alt afhængig af det tilstedeværende element.

Fire kropslige reaktioner beskrives som helbredende metoder: bevægelse af kroppen, afslapning, restitution og det at holde kroppen varm. To andre punkter har at gøre med tale og sind. Til vores tale hører opførsel og aktiviteter, der arbejder direkte med de indre vinde, herunder koncentration på åndedræt, meditation på det indre energisystem og gentagelse af mantraer. Lyde nævnes også som en del af tale, fra de ”levende” omgivelser, for eksempel at snakke eller fra objekter som musikinstrumenter. I forbindelse med sindet skelner man mellem et ydre fokus, som når man overværer et skuespil eller et indre, styret fokus, som når man mediterer og sindet hviler i sin egen natur.

Yderligere behandlinger omfatter åreladning (hvis patientens tilstand er god) og behandlinger med ild, varmt vand og olie, massage (Kum Nye), akupunktur med nåle af guld, sølv eller kobber og endelig omslag afhængig af sygdommens art. ”Kolde” sygdomme behandles med varme omslag og omvendt.

Den behandlende læges forståelse eller syn skal helst være positivt og medfølende, også i den tid han eller hun er under uddannelse. Man underviser i dette som de ”fire umålelige egenskaber”. Lægen stræber efter at udvikle uendelig kærlighed, medfølelse, sympatisk medglæde og sindsligevægt (udtryk for Kærlige Øjne/Tjenrezigs fire arme og fire slags kærlighed). Kærlighed betyder,  at han eller hun har ønsket om at være i stand til at hjælpe andre væsner direkte. Medfølelse betyder, at andres lidelse fremkalder ønsket om at være i stand til at befri dem fra disse lidelser. Lægen skal helst føle sympatisk medglæde, når patienten er fri for lidelse. Sindsligevægt resulterer i at lægen behandler alle mennesker lige. En positiv indstilling er en stor fordel for en læge, fordi holdningen vil understøtte behandlingen.

Spørgsmål og svar:

Hvordan ser man på psykosomatiske sygdomme inden for tibetansk medicin?

Ifølge tibetansk medicin hører hører en stor del af disse sygdomme til de såkaldte ”Lung-lidelser”, det vil sige lidelser, der har med de indre energivinde at gøre. De kan have mange årsager, og i de fleste tilfælde er de en kombination af karma og livsbetingelser. Karma spiller ind på den måde, at man har et stærkt indtryk af sygdommen fra et tidligere liv, sådan at man , som tibetanerne siger, er ”vant til sygdommen”. Der kan også være mentale årsager såsom angst eller depression, eller der kan være skadelige indflydelser fra de såkaldte ”dæmoner”. Da selv fostrets vækst sker under indflydelse af de fem elementers energivinde, er vindenergierne og sindet tæt forbundet. Denne type sygdom er som regel forbundet med kroppens energier.

Findes der mantraer eller bestemte meditationer mod bestemte sygdomme?

Der findes mantraer og meditationer mod bestemte sygdomme. Medicinbuddha (Sangye Menla) er generelt nyttig. Til behandling af forgiftning findes der et kvindeligt aspekt, hvis tibetanske navn oversættes til ”Den Store Påfuglehøne”. Man påkalder et andet kvindeligt aspekt, ”Den Store Kvinde med Bladene” mod epidemier. Disse praksisser er tænkt forebyggende. Hvis vi for eksempel laver praksis på ”Den Store Påfuglehøne”, vil vi ikke komme i en situation, hvor vi ville indtage gift. På tibetansk findes et udtryk, som siger: ”giften kommer fra solen”. Symptomerne er kendt inden for tibetansk medicin, og det siges at strålerne er særligt intense om foråret og tidligt på sommeren. Den praksis som bruges mod forgiftning kan benyttes her, og den vil være særlig nyttig i tilfælde af hul i ozonlageret.

Hvad kan man gøre med karmiske sygdomme?

Karmiske sygdomme inden i os selv kan afhjælpes med dharma-praksis, herunder meditation på Diamantsind (Dorje Sempa). For at kunne hjælpe andre må man være en meget dygtig praktiserende, selvom man ikke behøver at være fuldt erkendt for at hjælpe folk åndeligt. Metoder såsom håndspålægning afhænger af indstillingen hos den person, der benytter metoderne. For at kunne have en gavnlig effekt må han eller hun have en meget positiv indstilling kombineret med et stærkt ønske om at hjælpe patienten. Men for at have evnen til at helbrede må vedkommende have bragt en særlig evne til at helbrede med sig ind i dette liv. Et andet hensyn er den helbredendes tilstand, da de kropslige energiers påvirker helbredelsen, hvilket er den sædvanlige begrænsning hos en person, der ikke er realiseret. Evnen til at påvirke andre er større hos en person på et højere realisationsniveau.

Hvordan laves lama-medicin og hvordan virker den?

Lama-medicin er også en del af tibetansk medicin. Det oversættes fra tibetansk med ”nektar”. Den består af relikvier fra fra tidligere buddhaer, såsom Buddha Ösung fra tiden før Buddha Shakyamuni og Buddha Shakyamuni selv, de otte store visdomsholdere (Vidyadharas) og Guru Rinpoche. Andre ingredienser er termaer (hemmelige skatte) med særlige bestanddele og forskellige lægeurter såsom gurgum, safran og træfrugter. Lama-medicinen bliver velsignet gennem ritualer som Pawo Chig Drub og Tsungpo Tsog Drub. Disse ritualer skal praktiseres i et bestemt tidsrum. Man skal for eksempel gentage et mantra uafbrudt i to timer under Tsungpo Tsog Drub. Velsignelsen fra mantraer og ritualer tager en uge. Lama-medicin overfører velsignelsen fra buddhaen. Vi kan ikke sige, at den helbreder alle sygdomme. Den fremmer snarere rensningen af energivindene. Jo mere vi stoler på den, jo stærkere er den gavnlige effekt.